PURE SONG


Privacy verklaring.

In verband met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de privacy zoals vastgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens in 2018, is het belangrijk voor u als toekomstig opdrachtgever voor een door mij verzorgd optreden, te weten dat de gegevens door U telefonisch of per email verstrekt, zoals naam adres woonplaats telefoon en email door mij gebruikt worden om uw identiteit vast te kunnen stellen en noodzakelijk zijn om te komen tot een overeenkomst.

Deze gegevens zijn uitsluitend ter inzage van mij. Zij zijn ook noodzakelijk om met U te kunnen communiceren via mail , telefonisch of eventueel schriftelijk.

Na het optreden dient de informatie om bij schade of anderszins contact met u op te kunnen nemen voor informatie of overleg.
U hebt recht op inzage van uw gegevens en u kunt altijd een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.